Wizyta na strzelnicy – zasady bezpieczeństwa

Bez wątpienia należy stwierdzić, że strzelectwo staje się sportem coraz bardziej popularnym. Nie jest to już domena tylko tych osób, dla których umiejętność korzystania z broni palnej jest elementem wykonywanego zawodu lub etapem na drodze zdobywania pozwolenia na broń. Są tacy, dla których wizyta na strzelnicy staje się początkiem pasji lub hobby, które także pozwalają rozładować napięcie i stres płynące z życia codziennego. Niezależnie jednak od motywacji odwiedzającego strzelnicę, należy pamiętać o celu, w jakim broń palna została stworzona. W tym kontekście jest oczywiste, że może być ona niebezpieczna, jeśli jest niewłaściwie użyta. Istotą strzelnic jest umożliwienie zapoznania się z funkcjonowaniem broni palnej w sposób kontrolowany oraz bezpieczny dla użytkownika. Pod okiem odpowiednio przygotowanych instruktorów można bez obaw przekonać się samemu, jak obsługa broni wygląda w rzeczywistości.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na strzelnicy

Warto wspomnieć na wstępie, że instruktorów broni palnej łączy z popularnymi filmami trudna relacja. Z jednej strony na pewien sposób popularyzują one strzelectwo, a z drugiej przyczyniły się do rozpowszechnienia wielu mitów na temat funkcjonowania pistoletów, rewolwerów czy broni długiej. W popkulturze strzelający prezentowany jest w sposób nierealistyczny, a za to efektowny, co prowadzi do przekonania, że strzelanie jest dość proste. Nic bardziej mylnego. Jest to czynność fizycznie wymagająca. Istotna jest szczególnie odpowiednia postawa strzelca, która pozwoli poradzić sobie z odrzutem generowanym przez broń. Sama broń jest też przeważnie zaskakująco ciężka, czego kompletnie nie widać na ekranie, na którym postacie swobodnie nią operują. Warto pamiętać o tym, przygotowując się do pierwszej wizyty na strzelnicy.

Najistotniejszą zasadą bezpieczeństwa na strzelnicy jest jednak dokładne wykonywanie poleceń instruktora. Wykonując on swoją pracę, najlepiej on wie, jak korzystać z możliwości strzelnicy bezpiecznie, a zarazem w sposób satysfakcjonujący dla klienta – czyli dobrze się „bawić”. Zasada ta rozciąga się także na interakcje z innymi użytkownikami strzelnicy – nie powinno się udzielać im rad na temat strzelania tak, aby nie wprowadzać ich w błąd. Swoim zachowaniem nie powinno się odrywać ich uwagi od tego, co mówi instruktor, oraz od samego obsługiwania broni. Wskazane jest skupienie się na strzelaniu. Zdecydowanie premiowany jest natomiast aktywny udział w szkoleniu przed samym strzelaniem i zadawanie pytań. Częścią obowiązków instruktora jest także wyjaśnienie wszystkich wątpliwości strzelca, co także przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa.

Należy konsekwentnie przestrzegać zakazu wchodzenia na przedpole, czyli przestrzeń między stanowiskami a celami (najczęściej tarczami strzeleckimi) oraz do cudzego stanowiska strzeleckiego, co łączy się z zakazem rozpraszania innych strzelających. Nie można także dotykać cudzej broni oraz amunicji, których nie znamy, a także wyciągać bez pozwolenia instruktora broni z futerału lub brać jej do ręki już na stanowisku.

Stanowisko strzeleckie oraz zasady „BLOS”

Nadrzędną zasadą dotyczącą samego stanowiska jest to, że raz załadowanej broni już nie odkładamy do momentu jej opróżnienia. Ma to istotne implikacje praktyczne. Jeszcze przed jej naładowaniem należy upewnić się, że na naszym stanowisku strzeleckim nie ma łusek poprzedniego użytkownika, a my jesteśmy wyposażeni w odpowiednie okulary oraz słuchawki wygłuszające. Można by pomyśleć na podstawie filmów, że te elementy wyposażenia nie są tak ważne, jednak nie jest to prawda – strzał z broń palnej jest niezwykle głośny i bez odpowiednich słuchawek może być wręcz ogłuszający dla strzelca. Dodatkową funkcją okularów jest także ochrona oczu przed drobnocząsteczkowym pyłem powstałym podczas strzału. Może nie być on bezpośrednio wyczuwalny, natomiast zawierając metale ciężkie i inne związki chemiczne, na dłuższą metę może zaszkodzić. Nawiasem mówiąc, z tego też powodu po zakończonej pracy na strzelnicy należy umyć dokładnie ręce oraz uprać ubrania.

Przed rozpoczęciem samego strzelania, po wzięciu broni do ręki należy odpowiednio ją chwycić zgodnie z poleceniami instruktora. Jest to niezbędne, aby podczas strzału nasza dłoń nie doznała kontuzji. Podobnie istotna jest pozycja całego ciała amortyzująca odrzut od strzału. Do samego strzelania należy zastosować się do zasad kryjących się pod akronimem „BLOS”:
B od „broń” – każdą broń traktujemy jako załadowaną aż do momentu sprawdzenia,
L od „lufa” – bronią celujemy zawsze tylko w kierunku celu (tarczy),
O od „otoczenie” – sprawdzenie otoczenia celu powinno poprzedzać strzał,
S od „spust” – palec nad językiem spustowym może znajdować się tylko w chwili oddawania strzału.

Podsumowując, mimo rosnącej popularności, wiele osób nadal może mieć obawy przed pójściem na strzelnicę. Oczywiście broń palna zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko, jednak stosując się do poleceń instruktora oraz powyższych zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, wizyta będzie bezproblemowa i pełna rozrywki. Ważnym jest, aby być skupionym i nie dać się nadmiernie ponieść emocjom, których na pewno podczas takiego wydarzenia nie zabraknie.