Oko dominujące – co warto wiedzieć przed wizytą na strzelnicy?

Chociaż nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ludzkie ciało, nie jest nigdy zbudowane symetrycznie. Każda osoba będzie miała zawsze jedną silniejszą rękę. Podczas kopania np. piłki podświadomie wybiera się za każdym razem tę samą nogę. To samo dotyczy oczu. Tylko jedno z nich będzie dominujące. Preferencja jednej ze stron ciała nazywana jest lateralizacją albo dominacją. Ta kwestia jest szczególnie istotna dla osób strzelających z broni pneumatycznej oraz palnej. W dalszej części artykułu zostanie to dokładnie wyjaśnione. Według naukowców lewe i prawe oko różnią się nie tylko przypisaną do nich funkcją, ale mogą mieć nawet inne wymiary. Co warto zatem wiedzieć na temat oka dominującego przed wizytą na strzelnicy? Odpowiedź na to pytanie znajduje się poniżej.

Oko dominujące – co tak naprawdę oznacza? 

Oko dominujące stanowi preferencję ludzkiego mózgu związaną z obieraniem obrazu prawą lub lewą stroną. Najczęściej wybiera się podświadomie oko np. do patrzenia przez celownik czy wizjer. Mózg postrzega dominujące oko w roli prowadzącego, drugie zaś traktuje jak pomocnika dla tego pierwszego. Wykorzystywane jest ono do czytania – aktywowane jest w pierwszej kolejności do przeprowadzenia śledzących poziomych ruchów. Oko dominujące aktywuje również dostosowanie ostrości widzenia danej osoby z bliższej lub dalszej odległości. 

Jak określić swoje oko dominujące? 

Nieprawdą jest, iż u osób leworęcznych dominujące będzie zawsze oko lewe i odwrotnie – prawe u praworęcznych. Chociaż dochodzi do tego w wielu wypadkach, istnieje też sporo wyjątków. Warto skorzystać z pewnego szybkiego, uniwersalnego i łatwego sposobu na sprawdzenie, które z oczu jest dominujące. Jak tego dokonać? 

Aby możliwe było określenie, które oko ma się dominujące, konieczne będzie przeprowadzenie łatwego testu, np. poprzez wycelowanie w wybrany punkt obojgiem otwartych oczu, a następnie zamykanie naprzemienne każdego z nich. Oko, w przypadku którego punkt celowania będzie się najmniej przesuwał, jest dominujące. Taka wiedza staje się niezbędna w przypadku dobierania właściwej techniki strzeleckiej, tak ażeby zmaksymalizować wygodę i dokładność strzelania. Jakie są inne metody na sprawdzenie, które oko jest dominujące? Oto kilka z nich: 

  • Punkty testowe albo kierowanie – należy skupić uwagę na celu i wskazać go za pomocą palców wskazujących, co pozwoli na określenie dominującego oka,
  • Próba kciuka – to bardzo łatwy test polecający na patrzeniu na cel z kciukiem znajdującym się przed nim,
  • Test dziury w karcie – polega na patrzeniu na cel znajdujący się w dużej odległości przez prostokątną kartę z niewielkim otworem. 

Jak ważne jest oko dominujące podczas wizyty na strzelnicy? 

Kiedy sprawdzi się u siebie, które oko jest dominujące, można taką wiedzę sprytnie wykorzystać, chociażby w trakcie strzelania z broni palnej czy pneumatycznej podczas wizyty na strzelnicy. Kwestia ta jest bardzo istotna podczas wybierania sprzętu do strzelania, jak i w trakcie samego oddawania strzałów. Dzięki dominującemu oku można dokładnie śledzić obiekt czy używać go również do patrzenia poprzez celownik. To, które z oczu będzie dominujące, ma też wpływ na wybranie najwłaściwszej postawy strzeleckiej. 

Dominujące oko odgrywa również istotną rolę w strzelaniu oraz trafianiu w poruszające się cele. Jeżeli strzelec stwierdzi u siebie, że ma problemy z ruszającym się celem, może przeprowadzić odpowiedni test, żeby móc znaleźć przeważające oko. Dominacja krzyżowa, czyli posiadanie dominacji któregoś z oczu po przeciwnej stronie przeważającej ręki, może stanowić spore utrudnienie w przypadku strzelania. Świadomość tego problemu pomoże jednak w dostosowaniu techniki i pozycji strzeleckiej, jak również wskaże, na co zwrócić szczególną uwagę, żeby poprawić własną celność. 

Istnieje co najmniej kilka aspektów, dla których oko dominujące jest ważne podczas wizyty na strzelnicy

  • Nauka oraz trening strzelecki – zrozumienie, które oko ma się dominujące, będzie ważne w procesie nauczania oraz treningu strzeleckiego, tym bardziej dla osób początkujących,
  • Możliwość korekty celowania – w wypadku, kiedy oko dominujące oraz strona, po której strzelec trzyma broń, nie pozostają zgodne (przykładowo strzelec praworęczny z dominującym lewym okiem), 
  • Wybranie strony broni – określenie przeważającego oka jest pomocne w wyborze, czy osoba strzelająca powinna trzymać broń po lewej, czy prawej stronie. To ma zaś nieoceniony wpływ na efektywność oraz komfort w trakcie strzelania,
  • Dokładność celowania – oko dominujące przetwarza lepiej informacje celownicze i przestrzenne. Większość ludzi odbiera wszystko dokładniej dzięki przeważającemu oku. 

Podsumowując powyższe, warto zauważyć, że określenie swojego oka dominującego przed wizytą na strzelnicy, może być bardzo pomocne. Przede wszystkim pozwoli na przyjęcie odpowiedniej postawy na stanowisku strzeleckim. Dzięki temu możliwe stanie się skuteczne celowanie, a tym samym precyzyjne trafianie do wybranego celu.