Jak wygląda egzamin na patent strzelecki?

Egzamin strzelecki sprawdza wiedzę i umiejętności każdego zawodnika. Nie każdy może do niego przystąpić, ponieważ kandydat musi spełnić kilka wymagań.

Podstawowe wymogi dla osób ubiegających się o uzyskanie patentu strzeleckiego PZSS

Egzamin przeprowadzany jest za zgodą Prezesa PZSS przez wojewódzkie związki strzelectwa sportowego lub kluby sportowe. Zazwyczaj odbywają się w weekendy (soboty, niedziele). Trwa jeden dzień i składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Aby móc do niego przystąpić, należy:

 • Mieć skończone 18 lat,
 • Być aktywnym członkiem klubu strzeleckiego w Warszawie, zrzeszonego w PZSS,
 • Być obywatelem Polski,
 • Złożyć wniosek o nadanie patentu, dostarczyć badania lekarskie o braku przeciwwskazań i potwierdzenie kierownika klubu.

Jak wygląda część teoretyczna egzaminu na patent strzelecki?

Egzamin składa się z testu zamkniętego, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Zestaw zawiera po dwa pytania wylosowane z zagadnień:

 • Obowiązująca UoBiA oraz przepisy wydane na jej podstawie,
 • Zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową,
 • Regulaminy strzeleckie,
 • Budowa, zasady działania i dane techniczne broni do celów sportowych,
 • Przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią.

W pierwszych czterech pytaniach, obejmujących dwa pierwsze zagadnienia, trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi. W pozostałych 6 można popełnić tylko jeden błąd. Czas na ich udzielenie wynosi 20 minut. Zaliczenie tej części egzaminu nie będzie problemem dla każdego, kto poświęci kilka dni na przyswojenie teorii oraz wykona kilka próbnych testów.

Jak wygląda część strzelecka egzaminu na patent strzelecki PZSS?

Gdy wynik egzaminu teoretycznego będzie pozytywny, można przystąpić do egzaminu praktycznego. Do praktyki świetnie przygotuje strzelectwo sportowe w Warszawie. Ta część obejmuje strzelanie z pistoletu, karabinu i strzelby.

 1. Pistolet: 6 minut, odległość 25m, tarcza TS2, postawa stojąca. Minimum 4 przestrzeliny w okręgu o średnicy 15cm.
 2. Karabin: 6 minut, odległość 50m, tarcza Ksp, postawa leżąca. Minimum 4 przestrzeliny w okręgu o średnicy 5cm.
 3. Strzelba: 3 minuty, odległość 10m, cele reaktywne (poppery). Minimum 4 trafione strzały.

 [:]