Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Zasady dotyczące wydawania pozwoleń na broń zawarte są w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni oraz amunicji. Zgodnie z jej treścią, aby posługiwać się bronią palną, należy uzyskać specjalne pozwolenie, które wydawane jest przez komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji, odpowiedniej dla stałego miejsca pobytu osoby ubiegającej się o nie. 

Pozwolenie na broń – od czego należy zacząć? 

Aby móc otrzymać pozwolenie na broń, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba mieć ukończone 21 lat, stały adres zamieszkania w Polsce i pełną zdolność do czynności prawnych. Konieczne będzie też uzyskanie pozytywnej opinii odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Komendanta Komisariatu Policji i zaświadczenia z sądu o braku skazania jakimkolwiek prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Należy też złożyć wniosek o otrzymanie pozwolenia na broń. Powinny się w nim znaleźć: 

  • Dane osobowe,
  • Określenie typu broni, jaki chce się posiadać,
  • Informacje na temat tego, do jakich celów będzie używana broń, 
  • Ilość egzemplarzy broni i ważna przyczyna, dla której chce się je zakupić,
  • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,
  • Dwie fotografie,
  • Kopia dowodu osobistego. 

Pozwolenie na broń do celów sportowych – jak je zdobyć? 

Patent strzelecki

Najpierw konieczne będzie zapisanie się do klubu strzeleckiego. Następnie należy regularnie strzelać an strzelnicy, zapoznać się z obsługą broni, nauczyć się ustawy o broni i amunicji. Już po upływie trzech miesięcy można wypełnić wniosek o wydanie Patentu Strzeleckiego z uwzględnieniem na nim podpisu szefa klubu. Należy zdecydować o tym, na jaką broń chce się uzyskać patent. Czy będzie to gładka lufa, centralny zapłon (długa), centralny zapłon (krótka) czy może broń bocznego zapłonu? Następnie konieczne jest zapisanie się na egzamin teoretyczny Patentowy PZSS i jego zdanie (jeden na wszelkie typy broni) i praktyczny (dla każdej z nich oddzielnie). Wszystko zdaje się jednego dnia, w tym samym miejscu. Na egzaminie obecny jest również zwykle lekarz, który zajmie się wydaniem stosownego orzeczenia. Pismo potwierdzające uzyskanie Patentu Strzeleckiego przesyłane jest pocztą pod wybrany adres pobytu. 

Licencja zawodnicza

Nowo zdobyty Patent Strzelecki należy okazać w swoim Klubie, którego kierownik powinien wystąpić do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego o wydanie licencji zawodniczej. Aby móc ją później utrzymać należy każdego roku uzyskać minimum 4 starty na broń główną oraz po dwa na resztę typów broni. Należy też w tym czasie brać udział w zawodach, które organizowane są przez klub, co będzie przydatne do późniejszego wniosku o pozwolenie na broń (każdy ze startów w zawodach jednostkowo determinuje ilość sztuk broni, na jaką można otrzymać pozwolenie. Na przykład jeżeli startuje się w trzech odmiennych konkurencjach z bronią krótką o centralnym zapłonie, istnieje możliwość o ubieganie się o pozwolenie na trzy sztuki pistoletów takiego samego typu. 

Pozwolenie na broń

Konieczne jest zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów takich, jak patent strzelecki, licencja zawodnicza oraz potwierdzenie startów w zawodach. Trzeba przejść pozytywnie badania psychologiczne i psychiatryczne. Następnie uzupełnia się wniosek o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, wskazując przy tym ilość potrzebnych sztuk broni każdego rodzaju oraz uzasadniając każdą z nich. Sprawa zostaje skierowana do komisariatu Policji właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o pozwolenie. Należy spodziewać się wizyty Dzielnicowego celem przeprowadzenia tak zwanego wywiadu środowiskowego. 

Następnie Komendant Wojewódzki powinien wydać pozwolenie na zakup broni do celów sportowych, w liczbie, jaką uzna on za stosowne na podstawie ilości startów i informacji znanych wyłącznie dla niego. Po otrzymaniu informacji listownie należy zgłosić się do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania WPA, gdzie otrzymuje się Legitymację Posiadacza Broni (uwaga: zależnie od wybranego regionu można ją odebrać dopiero po zakupieniu pierwszej broni, którą od razu wpisuje się do książeczki). 

Kupno broni na podstawie uzyskanej promesy

Na tym etapie niezbędne będzie zakupienie sejfu/kasy pancernej zgodnej z normami bezpieczeństwa S1. Później można złożyć wniosek o wydanie promesy (jedna umożliwia zakup jednej sztuki broni). Pozostawia się ją w sklepie w czasie zakupu broni (można kupić tylko taki jej rodzaj, na jaki otrzymało się pozwolenie, co tyczy się także kompatybilnej z nią amunicji). Po dokonaniu zakupu pierwszej sztuki broni, należy spodziewać się rutynowej kontroli Dzielnicowego, który sprawdzi warunki, w jakich jest ona przechowywana.

Podsumowując, warto zauważyć, że uzyskanie pozwolenia na broń palną w Polsce, nie należy do najłatwiejszych procesów. Jeżeli jednak spełni się wszystkie warunki opisane powyżej, takie jak stałe miejsce zamieszkania na terenie kraju, niekaralność czy nieposzlakowana opinia, można rozpocząć staranie się o konkretną broń krótką lub długą centralnego czy bocznego zapłonu. Należy przy tym pamiętać, że pozwolenie na broń może zostać również odebrane, jeśli nie będzie się spełniało wymogów o jej użytkowaniu i przechowywaniu.