Dlaczego warto zapisać się na profesjonalny kurs strzelecki?

Osoby, które chcą nauczyć się strzelać z broni palnej, powinny skorzystać z usług klubów sportowych, oferujących możliwość uczestniczenia w profesjonalnych kursach. Ukończenie takiego kursu pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, umożliwiających bezpieczne korzystanie z broni oraz prawidłowe posługiwanie się nią. Decydując się na zapisanie na kurs, możesz być pewny, że nie wyrobisz sobie nieodpowiednich nawyków, które mogłyby Ci później utrudnić prawidłowe posługiwanie się bronią oraz dalszy rozwój umiejętności związanych ze strzelectwem.

Jak wybrać dobry kurs strzelecki?

Klub strzelecki, w którym będziesz robić kurs, powinien charakteryzować się kilkoma konkretnymi cechami. Pierwszą ważną kwestią jest upewnienie się, że miejsce, które wybraliśmy, posiada licencję PZSS. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której zamierzasz ubiegać się o pozwolenie na broń. Klub może posiadać trzy różne licencje na broń – na pistolety, karabiny i strzelby gładkolufowe. Jeżeli zależy ci na tym, żeby uzyskać pozwolenie na każdy rodzaj broni, zapisz się do klubu, który posiada wszystkie licencje. Dzięki temu twoje pozwolenie na broń będzie obejmowało wszystkie trzy rodzaje broni.

Mając pewność, że miejsce, w którym chcesz zrobić kurs, posiada licencję PZSS, dowiedz się, jak wygląda korzystanie z klubowej strzelnicy. Warto mieć świadomość, że nie każdy klub strzelecki posiada własną strzelnicę. Zanim zapiszesz się do konkretnego klubu, upewnij się, że posiada on strzelnicę, z której mogą korzystać członkowie klubu. Kryta strzelnica umożliwia strzelanie w komfortowych warunkach, niezależnie od aktualnych warunków pogodowych. Decydując się na zapisanie do klubu, dowiedz się, gdzie znajduje się jego strzelnica, w jakich godzinach można z niej korzystać, czy jest przystosowana do trenowania konkurencji, w których chcesz brać udział, czy będziesz miał w niej dostęp do różnej broni? Im więcej informacji na temat strzelnicy uzyskasz, tym bardziej świadomą decyzję będziesz w stanie podjąć.

Trening strzelecki – jak wygląda?

Obecnie w wielu polskich miastach można znaleźć miejsca, przeprowadzające profesjonalne treningi strzeleckie. W Warszawie można zdecydować się np. na korzystanie z kursu oferowanego przez strzelnicę na Pradze Północ. Nie da się natomiast odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda sam kurs, ponieważ wszystko zależy od tego, w jakim miejscu zdecydujemy się go zrobić. Oczywiście podstawa każdego kursu jest podobna – na początku uczy się informacji teoretycznych, dotyczących tego, jak w bezpieczny i prawidłowy sposób posługiwać się bronią. Istotną częścią kursu jest również opanowanie zasad BPH, dotyczących przebywania na torach i ogólnego korzystania ze strzelnicy.

Następnie, po opanowaniu wszystkich informacji związanych z teorią, przechodzi się do nauki praktycznych umiejętności, do których zalicza się ładowanie broni, celowanie oraz samo strzelanie. Zapisując się na profesjonalny kurs strzelecki warto zastanowić się, jaki poziom kursu nas interesuje. Jeżeli nigdy nie strzelałeś, polecamy zapisać się na kurs podstawowy. Jeżeli masz już jakieś doświadczenie i opanowałeś podstawowe umiejętności, możesz zapisać się na kurs dla zaawansowanych. Czym różnią się kursy na poszczególnych poziomach? O tym poniżej.

Czym różni się kurs podstawowy od kursów zaawansowanych?

Na podstawowym kursie strzelectwa dowiesz się przede wszystkim jak wyglądają przepisy związane z bronią palną oraz jak wyglądają przepisy BHP związane ze strzelectwem. Na poziomie podstawowym dowiesz się jak przyjmować prawidłową postawę strzelecką oraz jak utrzymywać ją podczas oddawania strzałów. Nauczysz się również prawidłowo trzymać broń, tak, żeby móc celnie strzelać. Istotną kwestią, którą z pewnością opanujesz na takim kursie, będzie też praca z językiem spustowym oraz przyrządami celowniczymi. Na większości kursów podstawowych, kursanci poznają również techniki treningu bezstrzałowego. Nie brakuje też treningów praktycznych, pozwalających ćwiczyć swoje umiejętności strzeleckie.

Na poziomach wyższych, niż podstawowy, będziesz mógł szlifować poszczególne elementy techniki strzeleckiej, co pozwoli ci na poprawianie osiąganych wyników. Kursy zaawansowane służą przede wszystkim nauce poruszania się z bronią oraz opanowania szybkiej pracy z językiem spustowym. Doskonali się również szybkie wymienianie magazynków podczas strzelania, żeby móc uzyskać jak największą płynność podczas oddawania strzałów.

Co warto wziąć pod uwagę, decydując się na konkretny kurs? Zacznij od wybrania kilku interesujących ofert, a następnie porównaj ich opisy. Im bardziej szczegółowy opis programu, tym lepiej. Istotną informacją, na którą warto zwrócić uwagę, jest liczba godzin, która zostanie poświęcona na naukę teorii oraz na ćwiczenia praktyczne. Warto również dopytać się, jaką ilość amunicji będziesz mógł wykorzystać podczas całego kursu.

Kurs strzelecki to świetna przygoda. Zanim jednak zapiszesz się na konkretny kurs, dowiedz się, jaki dokładnie jest jego plan i czego możesz się po nim spodziewać. Wzięcie udziału w profesjonalnym szkoleniu, pozwoli ci nauczyć się prawidłowego posługiwania bronią oraz celnego oddawania strzałów.[:]