Wizyta na strzelnicy – czy trzeba być pełnoletnim?

Dziecko na strzelnicy to temat dyskusyjny. Większość rodziców zastanawia się, czy wizyta na strzelnicy wymaga pełnoletności, a może wyłącznie pisemnej zgodny opiekuna?

Strzelanie od 13 roku życia z największym potencjałem

Pełnoletność nie jest wymagana, jeżeli zainteresowany poniżej 18 roku życia dostarczy strzelnicy pisemną zgodę rodzica, opiekuna prawnego (niektóre placówki wymagają stacjonarnego potwierdzenia). Strzelanie z instruktorem to atrakcja zarezerwowana już dla nastolatków w wieku 13-17 lat (najbardziej polecane lata do opanowania umiejętności ze względu na rozwój właściwych nawyków). Sekcje młodzików oraz juniorów na strzelnicach to przy okazji okazja do integracji młodzieży. Poniżej 13 roku życia dzieci również strzelają, ale już z uwzględnieniem obecności rodzica. Strzelanie to sport przechodzący z reguły z pokolenia na pokolenie.

Drobna uwaga dla zainteresowanych

Pamiętaj, że to regulamin reguluje dostęp do klubu strzeleckiego. Nie ma tu uniwersalnych zasad. Co z tego wynika? Rozpatruj każdy przypadek indywidualnie i sprawdź regulamin konkretnego obiektu.

Dlaczego warto się zapisać do klubu strzeleckiego?

Profesjonalne kluby strzeleckie organizują płatne oraz bezpłatne szkolenia dla początkujących i bardziej zaawansowanych i prezentują technikę posługiwania się bronią. Zarażają pasją do militariów, a niektóre strzelnice zapewniają nawet wypady terenowe, przekazują wiedzę o poruszaniu się w trudnym terenie, o survivalu. Połączenie strzelania z dodatkowymi aktywnościami to szansa udoskonalenia standardowego systemu edukacji, mało wydajnego pod kątem praktycznym. Nauka strzelania w Warszawie może, ale nie musi przekształcić się w uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni.[:]