Zgodnie z Ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji posiadanie oraz posługiwanie się bronią palną wymaga wcześniejszego uzyskania stosownego pozwolenia, które wydać może Komendant Wojewódzkiej Policji, właściwy do miejsca stałego pobytu osoby ubiegającej się o pozwolenie. Co szczególnie ważne, pozwolenie na broń jest wymagane również w przypadku jej wykorzystywania wyłącznie do celów sportowych. Jeśli planujesz rozwijać swoje pasje, powinieneś wiedzieć, w jaki sposób wystąpić o pozwolenie.

Jak uzyskać pozwolenie na broń sportową?

W Polsce uzyskanie pozwolenia na broń nie należy do szczególnie skomplikowanych. Proces trwa około 6 miesięcy, a jego koszt kształtuje się na poziomie około 2000 zł. Warto przy tym podkreślić, że od 2011 roku nie działa zasada uznaniowości, a uzyskanie pozwolenia warunkowane jest spełnieniem ściśle określonych w ustawie kryteriów. Wśród nich wymienić można:

  • ukończenie 21 roku życia,
  • posiadanie stałego miejsca pobytu na terenie RP,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do posługiwania się bronią, potwierdzone stosownym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym,
  • posiadanie nienagannej opinii wydanej przez Komendanta Komisariatu Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • brak prawomocnego wyroku za umyślne popełnienie przestępstwa.

Co więcej, w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych konieczne jest:

  • udokumentowanie członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
  • posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego,
  • posiadanie stosownych kwalifikacji sportowych.

Spełniając wszystkie powyższe kryteria, można przystąpić do złożenia wniosku o pozwolenie na broń sportową. Do wniosku należy dołączyć dwie fotografie, a także wnieść opłatę skarbową w wysokości 242 zł za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej, a następnie w wysokości 800 zł za egzamin w sprawie wydania pozwolenia na broń w celach sportowych.

Jak wygląda egzamin strzelecki?

Każda osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń do celów sportowych musi liczyć się z koniecznością przystąpienia do egzaminu. Składa się on z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Podczas egzaminu z teorii komisja zadaje 10 pytań. W przypadku pierwszych 4 konieczne jest podanie bezbłędnych odpowiedzi. W kolejnych 6 pytaniach dopuszczalne jest popełnienie 1 błędu. Pytania nie należą do szczególnie trudnych, dlatego każdy, kto zapoznał się z Ustawą o broni i amunicji, powinien bez trudu uzyskać wymaganą liczbę punktów.

W części praktycznej sprawdzane są umiejętności posługiwania się trzema typami broni: pistoletem, karabinem oraz strzelbą, jednak to osoba przystępująca do egzaminu decyduje czy chce sprawdzić swoje siły we wszystkich kategoriach, czy ograniczyć się do jednej.

Licencja sportowa

Licencje sportowe przyznawane są wyłącznie na rok, a dla ich przedłużenia konieczne jest aktywne uczestnictwo w zawodach. W przypadku patentu obejmującego 3 dyscypliny konieczne jest zgromadzenie 8 komunikatów, w tym 4 starty w dyscyplinie głównej. Na szczęście zdobycie takiej liczby komunikatów nie powinno stanowić większego wyzwania. Bez trudu uzyskasz je podczas uczestnictwa w 2/3 zawodach strzeleckich.

Co ważne, zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, osoby składające wniosek o broń do celów sportowych nie muszą przedstawiać komunikatów z zawodów, jednak niekiedy mogą być o nie poproszeni. Aktywne uczestnictwo w zawodach strzeleckich z pewnością okaże się przydatne podczas składania wniosku o udzielenie zezwolenia na większą ilość broni.

Strzelectwo sportowe – co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Osoby posiadające wyłącznie pozwolenie na broń sportową nie mają możliwości zakupu broni czy amunicji. Tego typu pozwolenie uprawnia wyłącznie do przechowywania oraz przenoszenia określonego rodzaju broni. Co więcej, pozwolenie na broń sportową gwarantuje Ci możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie promesy na zakup broni.

Aby możliwe było wystąpienie o pozwolenie na zakup broni, konieczne jest posiadanie stosownego sejfu na broń, który spełnia klasę co najmniej S1 zgodnie z normą PN-EN 14450. Odpowiedni sejf powinien pozwolić na swobodne przechowywanie rozładowanej broni, z odłączonym magazynkiem.

Osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych mogą przenosić załadowaną broń w kaburze w futerale. Należy przy tym pamiętać, że broń powinna się znajdować możliwie blisko ciała i pozostawać w ukryciu. Nadmierne afiszowanie się bronią może skutkować cofnięciem pozwolenia.

Gdzie na strzelnicę w Warszawie?

Planując rozpoczęcie swojej przygody ze strzelectwem, w pierwszym kroku powinieneś znaleźć odpowiednie miejsce, jakim jest profesjonalna strzelnica. Warszawa stanowi doskonałe miejsce do poszukiwania tego typu miejsc. Chcąc ubiegać się o pozwolenie na broń sportową, warto udać się na strzelnicę, która działa w obrębie Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim. Dołączając do stowarzyszenia, będziesz o krok bliżej do ubiegania się o pozwolenie na broń. Co więcej, klub strzelecki działający w ramach stowarzyszenia dodatkowo pomoże Ci w załatwieniu większości formalności.[:]