Jak uzyskać patent strzelecki?

Każdy, kto choć raz był na strzelnicy, z pewnością wie, jak duże emocje wiążą się ze strzelectwem. Jednak, aby móc w pełni cieszyć się tym sportem, należy zadbać o spełnienie szeregu sztywnych wymogów, pozwalających cieszyć się pozwoleniem na broń w Polsce. To wbrew pozorom nie stanowi większego wyzwania, dzięki czemu strzelectwo sportowe jest w zasięgu ręki każdego pasjonata tego sportu.

Warunki niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń

Broń palna w nieodpowiednich rękach może stanowić poważne zagrożenie. Dlatego organy administracyjne, odpowiedzialne za wydawanie pozwolenia na broń muszą szczegółowo zweryfikować każdego, kto występuje o pozwolenie. W tym celu określono sztywne warunki, które spełnić musi każda osoba, zainteresowana uzyskaniem pozwolenia, a są to:

  • pełnoletność – wyłącznie osoby dorosłe mogą się ubiegać o uzyskanie pozwolenia na broń. Co szczególnie ważne, osoba, która ubiega się o pozwolenie, musi mieć ukończone 21 lat. Tylko w niektórych przypadkach, przy wsparciu organizacji, możliwe jest uzyskanie pozwolenia przez osobę 18-letnią.
  • zdrowie psychiczne – osoby ubiegające się o pozwolenie na broń muszą przejść szczegółowe badania lekarskie, w wyniku których potwierdzone zostanie pełne zdrowie psychiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń. W tym celu każda osoba wnioskująca o wydanie patentu strzeleckiego musi przejść szereg badań psychiatrycznych, psychologicznych, a także badania okulistyczne i ogólne. Koszt badań waha się w okolicach 400 – 500 złotych, a same badania trwają zwykle kilka godzin.
  • praworządność – aby możliwe było uzyskanie patentu strzeleckiego, należy posiadać czystą kartotekę w Krajowym Rejestrze Karnym. W tym punkcie sprawdzane są przestępstwa, nie analizuje się wykroczeń. Co więcej, w przypadku, gdy w przeszłości osoba była karana, ale wyrok uległ zatarciu, wówczas zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa taka osoba zostaje uznana za niekaraną i również może się ubiegać o pozwolenie na broń.

Spełnienie wszystkich tych trzech warunków pozwala przypuszczać, że osoba ubiegająca się o patent strzelecki nie będzie stanowiła zagrożenia dla siebie i dla społeczeństwa i tym samym może wnioskować o wydanie pozwolenia.

Innym warunkiem, który może się okazać kluczowy dla ubiegania się o polski patent strzelecki, jest zamieszkiwanie na terenie kraju. Osoby, których centrum interesów życiowych znajduje się poza granicami Polski, nie otrzymają pozwolenia.

Egzamin kompetencyjny

Po spełnieniu wymagań formalnych osoby ubiegające się o patent strzelecki mogą przystąpić do kolejnego etapu, jakim jest egzamin kompetencyjny. Egzamin zdawany jest przed organem policji i pozwala określić poziom wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa i posiadanych przez kandydata umiejętności posługiwania się bronią.

Koszt egzaminów kompetencyjnych wynosi 1150 złotych, a sam egzamin uznawany jest za trudny. Znajdują się w nim liczne podchwytliwe pytania i sztuczne utrudnienia, które sprawiają, że zdawalność mieści się w granicach zaledwie 7%.

Wyjątkiem od tej reguły jest wnioskowanie o pozwolenie na broń sportową. Tutaj osoby posiadające licencję zawodnika PZSS nie muszą przystępować do egzaminu kompetencyjnego przeprowadzanego przez policję. Wystarczy, że zdecydują się na patent strzelecki PZSS.

Patent strzelecki a pozwolenie na broń

Patent strzelecki pozwala zastąpić egzamin kompetencyjny prowadzony przez policję. Poświadcza, że osoba ubiegająca się o jego wydanie dysponuje niezbędną wiedzą i umiejętnościami, pozwalającymi jej na bezpieczne korzystanie z broni.

Chcąc wystąpić do egzaminu o wydanie patentu strzeleckiego osoba powinna przez minimum trzy miesiące należeć do klubu zrzeszonego w PZSS. Sam patent wydawany jest przez Komisję Licencyjną Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i uprawnia do strzelectwa w dyscyplinie, na którą został wydany, ubiegania się o uzyskanie licencji zawodniczej, uprawniającej do udziału w wydarzeniach sportowych, ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa oraz ubieganie się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych.

W przypadku ubiegania się o patent strzelecki również należy zdać egzamin, jednak w tym wypadku jest on znacznie prostszy. Każda osoba, która wie, co to strzelnica i która choć raz trzymała w ręku broń, a przy tym poświęci odrobinę czasu na naukę, powinna go zdać. Szczególnie, zważywszy na to, że przed przystąpieniem do egzaminu, osoba zainteresowana bierze udział w kursie na patent.

Odpowiednio przeprowadzony kurs powinien trwać 20 godzin lekcyjnych, w części teoretycznej i praktycznej oraz poruszać zagadnienia niezbędne do uzyskania patentu. W części praktycznej kursant uczy się prawidłowo obchodzić z bronią. Podczas wizyty na strzelnicy uczy się strzelać i celować.

Dlaczego warto zdecydować się na patent strzelecki?

Osoby, które pasjonują się strzelectwem sportowym, nie muszą ograniczać się wyłącznie do pozwolenia na broń. Będąc aktywnym członkiem klubu sportowego, warto postawić na patent strzelecki. Jego uzyskanie jest znacznie prostsze, a przy tym pozwala w pełni cieszyć się tym ekstremalnym sportem.