Grywalizacja – sposób na zabawę i motywowanie pracowników

Grywalizacja to innowacyjne podejście do rozwoju zawodowego, wspierające w dużym stopniu integrację pracowników. Aktywna rywalizacja pracowników-zawodników połączona z nagrodami, wyróżnieniami to szansa na osiągnięcie szczytów motywacji, nawet w trudnym sezonie urlopowym.

Budowanie konkurencyjności marki przez zabawę

Człowiek, który się bawi, nie ma problemu z mijającym czasem, nie nudzi się, rozwija kreatywność umożliwiającą pokonanie przeciwników. Gra zaprojektowana z zasadami fair play stawia przede wszystkim na dobrą rozrywkę, ale firmy wykorzystują ten element do budowania zgranych zespołów, właściwie bez żadnej negatywnej presji. Dlaczego grywalizacja w miejscu pracy? Daje przyjemność i wyzwala z rutyny dnia codziennego. A to dla wielu marek istotna przewaga konkurencyjna.

Proces grywalizacji – zasady projektowania

Jak zaprojektować dobrze elementy zabawy i oceny pracowników bez wywierania presji? Przekazuj pracownikom, jak dobrze poszło wykonanie zadania. Wykorzystuj zamknięte środowisko, np. strzelnicę. Imprezy integracyjne w takim środowisku zapewniają transparentność (porównanie z innymi zawodnikami w czasie rzeczywistym) i dają szansę na zdrowe współzawodnictwo (tarcza pokazuje prawdę, każdy akceptuje wynik, uczciwe zasady). Dobra praktyka to dzielenie pracowników na mniejsze zespoły i nastawienie na realizację celów krótko-, średnio-, długoterminowych z promowaniem najlepszych zawodników, ale z zachowaniem dobrych stosunków ze wszystkimi graczami.

W grywalizacji chodzi o to, aby nagradzać najlepszych, ale nie karać słabszych. To uniwersalne założenie, ponieważ pozwala każdemu członkowi zespołu na osiąganie coraz lepszych wyników, nawet na specjalizację w konkretnych obszarach. Zespoły w grach bardzo sprawnie przydzielają sobie role i najczęściej nie zmieniają ich po potwierdzeniu dobrych wyników. A to już realne przełożenie na realizację celów strategicznych w działalności gospodarczej.

Wiele możliwości zabawy, a przez to wzmacniania przewagi konkurencyjnej

Oczywiście strzelnica i imprezy integracyjne to tylko jeden z przykładów projektowania ciekawych aktywności uwzględniających elementy grywalizacji. Tak naprawdę masz do dyspozycji wiele rozwiązań, które łatwo dopasujesz do charakteru Twojego biznesu.[:]