Formalności związane z rejestracją broni – co powinieneś wiedzieć?

Uzyskanie pozwolenia na broń palną w Polsce wymaga spełnienia kilku istotnych warunków, dlatego warto zaznajomić się ze wszystkimi wytycznymi, aby mieć pewność, że nasz wniosek nie zostanie odrzucony.

Kiedy można ubiegać się o pozwolenie na broń?

Warunkiem koniecznym uzyskania zezwolenia na posiadanie broni jest posiadanie stałego pobytu na terytorium Polski oraz ukończenie 21 lat (chyba, że jest się członkiem klubu łowieckiego/strzeleckiego – wtedy wiek minimalny wynosi 18 lat). Ponadto składający musi uzyskać pozytywne orzeczenie lekarskie w kwestii sprawności fizycznej jak i psychicznej, nie może być uzależniony od alkoholu lub środków odurzających oraz nie może być osobą skazaną za popełnienie przestępstwa prawomocnym wyrokiem sądu. Po spełnieniu powyższych warunków można złożyć odpowiedni wniosek do regionalnego komendanta policji. Dodatkowo należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej, orzeczenie lekarskie, dwie fotografie w wymiarach 3×4 cm, kopię dowodu osobistego oraz dokumenty dodatkowe, które będą różnić się w zależności od przeznaczenia broni. Mowa tu głównie o zaświadczeniach członkostwa w klubach łowieckich albo sportowych, licencjach oraz dowodów na zagrożenie życia w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń ochrony osobistej. Na samym końcu wymagane jest także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

Strzelectwo sportowe Warszawa – wypróbuj broń przed zakupem

Przed złożeniem wniosku do regionalnego komendanta policji warto odwiedzić strzelnicę, aby upewnić się co do słuszności naszej decyzji. W Polsce najwięcej pozwoleń jest wydawanych na broń palną do celów sportowych. Udając się na krytą strzelnicę, uzyskamy podstawową wiedzę od profesjonalnych instruktorów, którzy będą gotowi udzielić nam odpowiedzi na wszelkie pytania. Dodatkowo możemy przetestować wiele różnych modeli, co będzie bardzo pomocne w kontekście potencjalnego zakupu egzemplarza do prywatnej kolekcji. Ponadto inni użytkownicy strzelnicy na pewno chętnie udzielą wskazówek i porad, które być może pomogą nam w wyborze odpowiedniej decyzji, a korzystając z doświadczenia osób, które wszystkie formalności odnośnie uzyskiwania pozwolenia mają już za sobą, będziemy w stanie uniknąć błędów mogących wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosku.[:]