Czym jest strzelectwo dynamiczne?

Strzelectwo dynamiczne – niekiedy nazywane również strzelectwem praktycznym – to stosunkowo nowa dyscyplina sportowa, dopiero zdobywająca popularność wśród Polaków. Jej korzenie sięgają Stanów Zjednoczonych, gdzie ten rodzaj treningu z bronią wymyślono na potrzeby szkolenia agentów amerykańskich służb wywiadowczych. Sport znany jest również pod anglojęzycznym terminem International Practical Shooting Confederation (IPSC). Nazwą tą określa się zarówno samą dyscyplinę, jak i międzynarodową instytucję promującą strzelectwo dynamiczne na świecie, wydającą przepisy je normalizujące i odpowiedzialną za organizację zawodów.

Specyfika strzelectwa dynamicznego jako dyscypliny sportu

Strzelectwo dynamiczne, jak wskazuje sama nazwa, stanowi alternatywę dla klasycznego strzelectwa, w którym zawodnicy celują do tarczy, przyjmując pozycję statyczną. Uprawiający strzelectwo praktyczne przemieszczają się po specjalnie wyznaczonym torze i – pozostając w ruchu – trafiają z broni do wyznaczonych celów. O poziomie wyszkolenia oraz skuteczności uprawiającego tę dyscyplinę sportu decyduje nie tylko celność strzałów, ale przede wszystkim szybkość, z jaką uda mu się pokonać wyznaczony tor. Często ostrzeliwane cele są ruchome, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla trenującego, również pozostającego w ruchu. Na turniejach strzeleckich ocenie podlega zarówno trafność strzałów, jak i czas, w jakim pokonany został tor. Punkty zdobyte za celne strzały zwykle dzieli się przez czas wykonania zadania. Z założenia warunki, w jakich odbywa się trening bądź zawody w strzelectwie dynamicznym, powinny pozwalać na symulację realnych sytuacji życiowych wymagających użycia broni. Zaplecze takie zapewnia między innymi nasza strzelnica.

Wykwalifikowany trener i doskonale zaprojektowany parkur strzelecki, czyli jak rozpocząć przygodę ze strzelectwem dynamicznym

Planując treningi strzelectwa dynamicznego, należy znaleźć dobrego instruktora specjalizującego się w tej dyscyplinie sportu oraz odpowiedni teren do ćwiczeń. Parkur strzelecki musi dysponować torem, na którym wyznaczono cele dla strzelców rozmieszczone w różnych kombinacjach. Powinny też one mieć zróżnicowany stopień trudności, tak aby ćwiczący mogli stale doskonalić swoje umiejętności. Miejscem które zapewnia odpowiednie warunki do trenowania strzelectwa dynamicznego, jest nasza strzelnica. Warto ją polecić wszystkim miłośnikom militariów, którzy chcieliby postawić pierwsze kroki w tej dyscyplinie sportu. Nasz parkur strzelecki spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Ponadto wyposażony jest w pomysłowo zaprojektowany tor, pokonując który strzelec może wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, jak i umiejętnościami technicznymi.

Broń i inne akcesoria strzeleckie – niezbędne elementy ekwipunku miłośnika strzelectwa dynamicznego

Aby rozpocząć przygodę ze strzelectwem dynamicznym, trzeba dysponować bronią oraz innymi akcesoriami przydatnymi podczas treningu. Chcąc uniknąć kłopotliwej procedury starania się o pozwolenie na broń, warto skorzystać z oferty naszej strzelnicy i broni dostępnej dla jej klientów. W strzelectwie dynamicznym wykorzystuje się trzy rodzaje broni: pistolety, karabiny oraz strzelby śrutowe do rzutków. Z pistoletów strzela się, przyjmując pozycję stojącą, natomiast sięgnąwszy po karabin, można oddawać strzały zarówno w pozycji stojącej, leżącej, jak i klęcząc. Oprócz broni podczas treningu przydadzą się też inne elementy wyposażenia strzeleckiego. Do najważniejszych z nich należą:

  • okulary strzeleckie chroniące wzrok przed uszkodzeniem przez drobne odłamki amunicji,
  • ochronniki słuchu zabezpieczające uszy przed niebezpiecznym hałasem generowanym przez wystrzały,
  • pas amunicyjny z kaburą na broń, stabilnie mocowany na wysokości talii,
  • rękawiczki taktyczne – podnoszą one komfort korzystania z broni i zwiększają bezpieczeństwo trenującego, doskonale usztywniając dłoń i zapobiegając ewentualnym kontuzjom. W utrzymaniu broni w ręce nieoceniona będzie warstwa powłoki antypoślizgowej.

Jakie umiejętności decydują o dobrych wynikach w strzelectwie dynamicznym?

Strzelectwo dynamiczne jest dyscypliną techniczną, stąd aby odnosić sukcesy w tym sporcie, należy do perfekcji opanować technikę oddawania strzałów. Ale równie ważne pozostaje wypracowanie odpowiedniej taktyki. W czasie oddawania strzału niezwykle istotna jest postawa: rozstawienie nóg i tułowia oraz pozycja głowy, decydująca o sposobie patrzenia na potencjalny cel. Liczy się także czas potrzebny do przygotowania pistoletu bądź karabinu do strzału, technika celowania, sposób ułożenia palca na spuście broni oraz szybkość i rytm, w jakim oddaje się serie strzałów. W strzelectwie dynamicznym ogromne znaczenie mają również mentalne predyspozycje do uprawiania tej dyscypliny sportu. Rozpoczynając treningi, warto zatem pamiętać, że efekty ćwiczeń będą zależały zarówno od doskonałego opanowania taktyki, umiejętności strzeleckich, jak i kondycji psychicznej. Mozolną pracę nad taktyką i doskonaleniem sprawności technicznych warto wykonywać, korzystając z oferty naszej strzelnicy.