Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gunrange/domains/gunrange.vot.pl/public_html/wp-content/themes/honor/theme-specific/theme-tags.php on line 440
Czy każdy może uzyskać pozwolenie na broń?| Strzelnica FSO

Czy każdy może uzyskać pozwolenie na broń?

Tematykę uzyskania pozwolenia na broń reguluje w Polsce ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku. Pozwolenie na broń dotyczy kilku celów i niestety nie każdy może uzyskać formalne potwierdzenie. Dlaczego?

Najważniejsze cele wydawania pozwolenia na broń

Pozwolenie na broń wydaje się przede wszystkim w celach ochrony osób i mienia, ochrony osobistej, łowieckich, sportowych oraz związanych z udziałem w rekonstrukcjach historycznych. Kolejne kategorie dotyczą kolekcjonowania, czy praktyki szkoleniowej. Najtrudniej uzyskać pozwolenie na ochronę osobistą i na ochronę osób i mienia. W praktyce takie pozwolenia wymagają wewnętrznych kontaktów w instytucjach. Najprościej uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych, ponieważ wystarczy potwierdzenie członkostwa w klubie strzeleckim i zdanie stosunkowo prostego, płatnego egzaminu.

Komu nie wydaje się pozwolenia?

Wiek wymagany do dopełnienia formalności to 21 lat (18 lat w przypadku wykorzystania broni do celów sportowych lub łowieckich). Oczywiście osoby młodsze mogą trenować na strzelnicy, bez żadnych zastrzeżeń prawnych. Pozwolenia nie wydaje się osobom z potwierdzoną historią zaburzeń psychicznych, czy z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi. Uzależnienie od używek, przede wszystkim od alkoholu i narkotyków również wyklucza z dopełnienia formalności. Ustawa zaznacza, że pozwolenie na broń wymaga miejsca stałego pobytu na terenie Polski i czystej kartoteki. To nie wszystko, ponieważ pozwolenie na broń to tak naprawdę decyzja administracyjna, więc w przypadku wystąpienia innych, negatywnych przesłanek nawet po dopełnieniu wszystkich norm można spotkać się z odmową.

Na zakończenie

Pozwolenie na broń dotyczy wielu kategorii, a najprościej dopełnić formalności na zaprzyjaźnionej strzelnicy, w uznanym klubie strzeleckim, który prowadzi sportowca pasjonata przez cały proces. Spełnienie norm nie jest specjalnie trudne, natomiast warto rozpoznać podstawowe różnice prawne i przygotować się do potwierdzenia historii zdrowotnej i generalnie życiowej.[:]